Suomen vanhukset

Suomessa on paljon vanhuksia. Ikäjakauma on menossa siihen suuntaan, että suomalaisten keski-ikä nousee nousemistaan. Maailmalla toimiva HelpAge International -järjestö tarkkailee vanhusten hyvinvointia ympäri maailman. Valitettavasti Suomi ei kuulu järjestön esille nostamiin huippumaihin vanhusten hoidossa. Lasten ja nuorten hyvinvoinnissa ja älykkyydessä pärjätään kyllä, mutta vanhemmat ihmiset jäävät heitteille.

HelpAge Internationalin hyvinvointimittari keskittyy neljään osa-alueeseen, jotka ovat toimeentulo, terveys, toimintakyky ja elinympäristön ikäystävällisyys. Kaikki näistä osa-alueista ovat erittäin tärkeitä vanhuksille, jotka tarvitsevat jo hieman helpostusta elämäänsä. Suomi sijoittui listalla sijalle 14. Sijoitus parani kylläkin yhden pykälän viime vuodesta, mutta voidaan silti sanoa, että parannettavaa on. Voiton nappasi Sveitsi heti Norjan ja Ruotsin seuratessa perässä. Myös muut Pohjoismaat kiilasivat Suomen eteen.

Vanhuksien etuuksiin ollaan kaavailemassa leikkauksia, jotka heikentäisivät Suomen tilannetta ennestään ja kasvattaisivat eroa muihin Pohjoismaihin. Tilanne ei ole hyvä. Se on melkein sietämätön. Suomen vanhukset voivat huonosti ja lääkäriasemien ja sairaaloiden lakkauttamisen takia hoitoonpääsystä on tehty entistä hankalampaa. Mallia olisi muutettava heti.

Suomi on hyvä maa asua ja elää todella monelle. Lapsiperheitä kohdellaan hyvin, mutta sen vuoksi toinen puolisko unohdetaan. Tämä toinen puolisko ovat vanhukset, jotka tämän maan ovat aikanaan rakentaneetkin. Sota-aikaan silloin nuoret miehet ja naiset uhrasivat monta vuotta elämästään tälle maalle. He taistelivat vapauden puolesta ja siksi meidän olisi todella tärkeää antaa jotakin takaisin nyt, kun meillä on siihen mahdollisuus. Yksi näistä suurista sotasankareista muistelee omaa sota-aikaansa.

Suomen on aika alkaa kiinnittää huomiota vanhuksiin. Ehkä he eivät ole tulevaisuus, kuten nuoret, mutta he ovat tehneet paljon ja heillä on paljon eletyn elämän viisautta. Jokaisen kykenevän olisi tärkeää muistaa käydä vierailemassa vanhempien ja isovanhempien luona. Myös ystävätoimintaan voi osallistua, jotta yksinäiset vanhukset saisivat seuraa. Se ei paljoa vaadi.

(Visited 861 times, 1 visits today)